תכנון

מחלקת תכנון מקדמת תכנית מתאר כוללנית למועצה, מלווה בקידום תכניות מתאר ישוביות, מלווה ומביאה לדיון תוכניות במסכות מקומית, מכינה חוות דעת ומייצגת את הועדה המקומית בתוכניות בסמכות מחוזית.
מחלקת התכנון עוקבת אחר תכניות ארציות המקודמות בתחומי המועצה ובקרה אליה, מקיימת פגישות עם המועצה הארצית, ועדה מחוזית ומתכננים.