רישוי

עבודת המחלקת כוללת ניהול כל התהליך הקשור במתן היתרי בניה לבניה חדשה או לתוספת לבניה קיימת בהתאם לחוק התכנון והבניה, תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה, התהליך מתבצע מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

תחומי אחריות המחלקה

  • מתן מענה מקצועי ויעיל בכל נושאי הרישוי
  • קליטת בקשות להיתר החל משלב התנאים המוקדמים.
  • הפקת נוסחי פרסום להקלות בהתאם לבקשת עורך הבקשה.
  • בדיקת בקשות להיתר בהתאם לתכנית מפורטת, מידע תכנוני, מסמכי מדיניות והנחיות המרחבית של הועדה.
  • שיבוץ בקשות להיתר לישיבות (בהתאם לסוג הבקשה)
  • בדיקת תכן הבניה בהתאם להחלטת הועדה.
  • הפקת אגרות בניה
  • בדיקת חבות היטל השבחה מול שמאי הועדה
  • הפקת היתרי בניה

שלבים והנחניות להגשת בקשה להיתר

מידע מאתר מנהל התכנון

יש לכם שאלות נוספות? אנחנו כאן לשרותכם

פרטי קשר

שם

תפקידטלפוןדואר אלקטרוני
חגית טל אורמהנדסת הועדה073-2230666

hagit@sdan.org.il

רוית בוזגלומזכירה073-2230666

ravitb@sdan.org.il

צילה סוסוברמנהלת מחלקת רישוי ותכנון073-2230670

tsila@sdan.org.il

ליבנת בן שושןבודקת רישוי (היתרים)073-2230639

livnatb@sdan.org.il

תהילה חסידיםבודקת רישוי (היתרים)073-2230634

tehilah@sdan.org.il

טל אלירזמידענית073-2230665

tale@sdan.org.il