הסמכת מפקחים

  • מפקחי הועדה הינם מפקחים מוסמכים עפ”י החוק
  • מפקחי הועדה עוברים קורסי רענון מעת לעת
  • סמכויות המפקחים לפי סעיף 206 מקבילות לסמכויות שוטר

מפקחי הועדה מתחלקים ל

  • “מפקח אדום” – הממונה על אכיפה
  • “מפקח כחול” – הממונה על הרישוי.