סקר עבירות בניה

עפ”י הנחיות הרשות לאכיפה במקרקעין הועדה המקומית ערכה סקר עבירות בניה בשטחים הפתוחים.
הסקר כלל את כל המבנים הקיימים באזור החקלאי הפתוח וכן בשטחים חקלאיים שהינם חלק מנחלה א בישובים.
סקר זה , נערך בשנת 2020 וכלל תיעוד למבנים ללא היתרים בלבד וכן מבנים חקלאיים בהיתר המצויים בעבירת שימוש.
בתחילת שנת 2021 הועלו חומרי הסקר למערכת GIS של הוועדה המקומית.

נציין כי לחלק מעבירות הנקובות בסקר הליכים משפטיים פעילים.

במהלך השנה העוקבת ובהתאם לממצאי הסקר, פעלה מחלקת הפיקוח להתריע בפני מבצעי העבירות כי נידרש היתר/הריסה למבנים המצוינים.
אנו עדים לכך כי בעקבות תהליך אכיפה זה חלק מהמבנים פורקו, בחלקם הופסק השימוש וחלקם הגיעו לוועדה לפתוח בהליך להיתר.

תהליכי סקרי הפיקוח ממשיכים בוועדה, שלב נוסף לסקר בפיקוח נעשה לנושא עסקים ושימושים במבנים קיימים באיזורי המגורים,

חלק נוסף בסקר האכיפה לקראת מימוש והינו מתמקד בפלישות לשטחי ציבור, צפי למימוש סקר זה תום שנת 2023.

קישור לשכבת עבירות בניה לפי סקר זה במערכת GIS של הועדה המקומית.