אודות הועדה

אודות הועדה לתכנון ובניה

הועדה לתכנון ובניה שדות דן מספקת שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח לשיפור איכות חיי התושבים וקידום תנופת הפיתוח במועצה.
פעילות הועדה כוללת מעורבות בתכניות ברמה הארצית, המחוזית והמקומית. מדיניות התכנון נקבעת בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.
לועדה לתכנון ובניה אחריות על אישור תכניות לבניה למגורים, לפל”ח, לחקלאי לתעשייה ולמסחר וכל אחריות על פיקוח על הבנייה ברחבי המועצה.

הועדה כוללת את המחלקות הבאות

  1. מחלקת תכנון

    קידום תכנית מתאר כוללנית למועצה, ליווי בקידום תכניות מתאר ישוביות, ליווי והחלטה בתוכניות במסכות מקומית, חוות דעת וייצוג בתוכניות בסמכות מחוזית.

  2. מחלקת רישוי בנייה (רישוי בניה, מידע ופיקוח רישוי)

    ניהול כל התהליך הקשור במתן היתרי בניה לבניה חדשה או לתוספת לבניה קיימת בהתאם לחוק התכנון והבניה, תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה, התהליך מתבצע מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

  3. מחלקת פיקוח על הבנייה (אכיפה)

    פיקוח על בניה בהתאם להיתר, פיקוח יזום לחריגות בניה הקיימות בשטח, מתן מענה למחלקה המשפטית בניהול תיקי תביעה בתחומי תכנון ובניה.

מיפוי תפקידים בועדה