שאלות נפוצות

כיצד אוכל לברר מהו הגוש והחלקה של המגרש שבבעלותי?

לועדה המקומית שדות דן מערכת מידע גאוגרפית – GIS הכוללת נתונים רבים לטובת ציבור המשתמשים, ניתן להיכנס למערת דרך הקישור https://v5.gis-net.co.il/v5/Sdot_dan במערכת קיימות שכבות רבות ביניהם שכבת גושים, חלקות ומגרשים, תוכלו להפעיל את תצלום האויר ולזהות דרכו את מגרשכם, ובחלונית מידע תוכלו לזהות את פרטי הגוש והחלקה ונתונים נוספים.

איך אני יכול לאתר היתרים במגרש מסויים?

ניתן לקבל מידע זה מארכיב הועדה – בפניה דרך טופס מקוון באתר זה או לבצע חיפוש של היתרי בניה באתר זה על פי פרמטרים שונים (מס’ היתר, כתובת, גוש, חלקה וכדומה). לאיתור היתרים – לחץ כאן

אני מעוניין לקבת אישור תחילת עבודות למי עלי לפנות?

מוזמנים לפעול לפי ההנחיות המפורסמות באתר זה לחץ כאן וכן לפנות במייל למפקח הרישוי
danielb@sdan.org.il

האם כל העבודות טעונות בהגשת בקשה להיתר בניה?

ישנן תקנות למבנים ועבודות פטורים מהיתר, במידה ורוצים לבצע עבודה פטורה מהיתר יש לפעול בהתאם לתקנות

כיצד אוכל לדעת מהם זכויות הבניה אצלי במגרש?

על מנת לברר יתרת זכויות בניה במגרש עליך לפנות לבעל מקצוע מטעמך אשר יבדוק את ניצול הזכויות בהתאם למצב העדכני בשטח ובהתאם להיתרי בניה קודמים. במידה וטרם מונה איש מקצוע מטעמך ניתן לברר זכויות בניה במגרש מול מידען הועדה.

מה זה תב"ע?

תוכנית בניין עיר (תב”ע) תכנית שמקנה זכויות בנייה, ייעוד קרקע ושימושים. ומכוחה ניתן להוציא היתר בניה.

באילו נושאים ניתן לפנות לועדה המקומית שדות דן?

בכל נושא ועניין הקשורים לתכנון ולרישוי עבודות בנייה.

כיצד ניתן לקבל מידע תכנוני?

על מנת לקבל מידע תכנוני נדרש לפנות לועדה באמצעות טופס מקוון באתר זה ולמלא/לצרף את כל הנדרש לפי המפורט בטופס.

האם תוכלו להמליץ על אדריכל?

עובדי הועדה אינם רשאים להמליץ על עורכי בקשות.

כיצד אוכל לברר מה קורה עם הבקשה שהגשתי?

פרטים עדכניים אודות תהליך הרישוי של כל בקשה להיתר שמוגשת לועדה ניתן למצוא ב’סטטוס בקשה’

כיצד משלמים אגרות בניה?

התשלום מתבצע דרך טופס מקוון באתר זה או בתשלום טלפוני בקופת המועצה בטל 073-2230616