מידע תכנוני

עבודת המידען כוללת מתן מידע אודות יעודי קרקע, זכויות בנייה, תהליך מתן היתרי בנייה וכן כל המידע הקיים ברשות מבחינה תכנונית וכל הידוע במעמד הגשת הבקשה לגבי תא השטח המדובר.

תחומי אחריות המידען

  • מתן מענה מקצועי ויעיל בכל נושאי המידע לרישוי
  • קליטת בקשות לתיקי מידע המתקבלות בועדה.
  • הפקת תיקי מידע במערכת רישוי זמין.
  • מתן מידע תכנוני לצורך בחינת חובת היטל השבחה.
  • הפקת דפי מידע חתומים לפי סעיף 119

בהתאם לחוק תכנון ובנייה, חובה על הוועדה למסור מידע תכנוני על פי בקשה.
הוועדה מגבשת את כל המידע הקיים ברשותה מבחינה תכנונית, תוכניות מפורטות החלות במקום, מידע לגבי תשתיות, נתונים המתייחסים לתא שטח מבחינת זכויות בניה, יעוד קרקע, שימושים מותרים, מגבלות והנחיות בניה וכל הידוע במעמד הגשת הבקשה לגבי תא השטח המדובר.

מתי מבקשים מידע תכנוני

מידע תכנוני ניתן לבקש בכל עת ולכל מטרה – לפני ביצוע רכישת מקרקעין/לפני ביצוע שינויים בו/לפני הגשת בקשה להיתר.

קיימים 2 מסלולים להפקת תיקי מידע תכנוני ע”פ סעיף 119 וסעיף 145 לחוק התכנון והבניה באמצעות מערכת רישוי זמין

איתור מידע תכנוני

הנחיות והסברים

מידע מאתר מנהל התכנון

יש לכם שאלות נוספות? אנו כאן לשרותכם

פרטי קשר

שם

תפקידטלפוןדואר אלקטרוני
חגית טל אורמהנדסת הועדה073-2230666

hagit@sdan.org.il

רוית בוזגלומזכירה073-2230666

ravitb@sdan.org.il

צילה סוסוברמנהלת מחלקת רישוי ותכנון073-2230670

tsila@sdan.org.il

טל אלירזמידענית073-2230665

tale@sdan.org.il