שלבים בהגשת בקשה למידע

שלב המידע הינו השלב הראשון בתהליך הרישוי ומהווה תנאי להגשת בקשה להיתר.
עורך בקשה להיתר חייב לפנות תחילה לקבל את כל המידע הרלוונטי, על מנת שיוכל לערוך בקשה להיתר שתואמת למצב התכנוני ולדרישות כל הגורמים הרלוונטיים.
מידען הוועדה ירכז את המידע מהגורמים הרלוונטיים ממקורות שונים בוועדה ומחוצה לה ולמסור את תיק המידע למבקש.
שלב המידע נועד לרכז את התנאים והדרישות של כלל הגורמים בשלב מקדים ולאפשר לעורך הבקשה להגיש מראש בקשה ערוכה היטב ותואמת לכל הדרישות

  • קליטת בקשה למידע – טרם הגשת בקשה למידע במערכת ‘רישוי זמין’ על עורך הבקשה לפנות למזכירת הועדה במייל בצירוף טופס בקשה לפתיחת תיק מידע מלא ע”מ שמזכירת הועדה תפיק אגרת מידע, את אגרת המידע יש לשלם בקופת המועצה, את הקבלה על תשלום אגרת המידע עורך הבקשה יצרף לבקשה המוגשת ב’רישוי זמין’, בשלב הגשת הבקשה במערכת ‘רישוי זמין’ צוות הועדה בודק את התאמת הבקשה לדרישות הקבועות בתקנות (מפת מדידה, תמונות ותשלום אגרה)
  • איסוף מידע תכנוני – בשלב זה צוות הועדה אוסף את המידע התכנוני (תכניות שחלות על המגרש, הנחיות מרחביות, היתרים וכו’)
  • הפצה לגורמים מוסרי מידע – בשלב זה צוות הועדה מפיץ את תיק המידע לגורמים מוסרי מידע שרלוונטיים לבקשה הספציפית.
  • עיבוד המידע וניתוחו
  • מסירת תיק המידע – מסירת כל המידע בנאסף דרך מערכת ‘רישוי זמין’.