דבר המהנדסת

שלום רב,
צוות ההנדסה במועצה האזורית אמון על מתן שרות לתושב הן בנושאים תכנוניים יזומים והן בנושאים הקשורים לתהליכים סטטוטוריים ואישורים/היתרים על פי החוק.
אגף הנדסה מחולק לשני חלקים עיקריים:
החלק האחד הינו הוועדה המקומית לתכנון ובניה האמונה על תהליכי תכנון הכוללים בין היתר מידע תכנוני, היתרי בניה, טפסי אכלוס ונושא אכיפה על פי חוקי התכנון והבניה.
החלק השני הינו מחלקת הנדסה של המועצה ומבני ציבור אשר אמון על בניית מבני ציבור וכן על רישוי עסקים במועצה.

כל מחלקות הוועדה המקומית עובדות בשקיפות על פי החוק, ישיבותיה הרשמיות של וועדה המשנה ורשות הרישוי מפורסמות באתר בוועדה המקומית.

לשרות התושב והמתכננים קיימת גישה פתוחה למערכת GIS דרך אתר הועדה המקומית דרכה ניתן להתעדכן בדבר שכבות שונות שבין השאר משקפת הן את התכניות המוגשות והן את התכניות שאושרו בין אם ארציות / מחוזיות או מקומיות.

אציין כי הן צוות הוועדה המקומית והן צוות מחלקות הנדסת המועצה, כחלק מתפקידם נותני הסברה למערכת החוקים המשתנה מעת לעת והן למערכת התכנון המחוזית וארצית המתעדכנת.

אני סבורה כי ידע שווה זהב וכי צוותי ההנדסה כאן בשביל לסייע לתושבים לצלוח באופן מייטבי את הדרך.

אדר’ חגית טל אור
מהנדסת הוועדה המקומית
מהנדסת המועצה