נוהל הגשת תלונה

 1. מסירת התלונה במוקד המועצה.
 2. קליטת התלונה במשרדי הפיקוח של הועדה.
 3. קבלת מכתב תשובה למתלונן שהתלונה התקבלה במשרדי הועדה (במידה והתלונה אינה אנונימית).
 4. עותק מהתלונה ומכתב התשובה מועברים להמשך טיפול מחלקת פיקוח.

דרכים ליצירת קשר

טלפון: 073-2230629  או 106*

טרם הגשת פנייה או תלונה חשוב שתדע/י

 • ניתן להגיש תלונה באופן אנונימי.
 • כאשר נעשתה על ידך פניה לגורם עליו הנך מתלונן, עליך לצרף את פנייתך לגורם זה וכן את תגובתו, ככל שניתנה. עליך לציין בפניה או בתלונה אם הנך מסכים או מתנגד שפרטיך יועברו לצד שלישי לצורך בדיקת הפניה או התלונה. סירוב להעברת פרטיך עלול למנוע את בירור הפניה או התלונה על ידי מחלקת הפיקוח.
 • פרטיך והמידע שנמסר על ידך בפנייה או בתלונה מצורפים לתיק הפיקוח במידה ויפתח.
 • קבלת החלטה על עצם קיום הליך אכיפה ומידת הדחיפות לטיפול בנושא מתקבלת בהתאם למדיניות האכיפה של הועדה.
 • הליכי האכיפה נעשים על ידי מחלקת הפיקוח של הועדה לתכנון ולבניה יהיו כנגד בניה ושימושים במבנים ללא היתר ולא כסעד פרטני לכל מתלונן ומתלונן.

מקרים בהם לא יתקיים בירור

 • תלונה המופנית למחלקת הפיקוח לידיעה בלבד.
 • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או שבית משפט הכריע בו לגופו וניתנה לו ארכה לבניה ו/או לשימוש.
 • פניה בה מבוקש ייעוץ או חוות דעת משפטית או אישור לחוקיות פעילות במקרקעין – לצורך כך, יש לפנות להתייעצות עם עו”ד מטעמך.

תרשים זרימה נוהל הגשת תלונה

תרשים זרימה לנוהל הגשת תלונה