דברי הסבר על האכיפה

מחלקת הפיקוח בוועדה מלווה את תהליכי השמירה על המינהל התקין, תוך הסברה לתושב כי טרם בניה או שינוי פני קרקע נדרש היתר בניה כחוק.
בתחומי המועצה שטחים פתוחים שאנו אמונים לשמור אותם לעבודת החקלאות ולקטעי נוף וטבע אשר מהווים את המרחב הפתוח הלאומי שהינו משאב יקר במדינת ישראל.
מחלקת הפיקוח בוועדה המקומית עובדת בשיתוף פעולה ותאום עם היחידה הארצית לאכיפה, כך שיישמר הסדר הציבורי ואיכות החיים של התושבים.

בהעדר היתר בניה/היתר שימוש למבנים בשטחים הפתוחים וכן בשטחי “מחנה “המגורים, אמונה מחלקת הפיקוח של הוועדה על מנגנון ההרתעה וכן על תהליכי התביעה.
לוועדה המקומית מדיניות אכיפה המחוייבת על פי התקנות, אשר עוברת אישורי מליאת מועצה ומתעדכנת לפרקים.
זרועות הנילווים למחלקת האכיפה בוועדה הינם תובעת הוועדה ומח’ האכיפה הסביבתית של המועצה.

תהליך האכיפה מתקיים תוך תכנית עבודה שנתית וכן תוך מענה מחייב לתלונות אשר מתקבלות בוועדה.

 

פרטי קשר

שם

תפקידטלפוןדואר אלקטרוני
חגית טל אורמהנדסת הועדה073-2230666

hagit@sdan.org.il

רוית בוזגלומזכירה073-2230666

ravitb@sdan.org.il

אורן שימפקח אכיפה073-2230609

orens@sdan.org.il

עו"ד אופירה אבן חושןtviot@sdan.org.il

רוית שהםמחלקה משפטית073-2230683

ravit@sdan.org.il