פיקוח רישוי

עבודת פיקוח רישוי כוללת פיקוח על הבנייה בפועל, מרגע הגשת הבקשה להוצאת היתר בנייה ועד סיום הבנייה. כולל פיקוח ובדיקות על בנייה חדשה, תוספות בניה ושינויים על מנת להבטיח את שלום הציבור ופיקוח על בנייה בהתאם להיתרי בניה.

תחומי אחראיות – פיקוח רישוי

  • ניהול מעקב אחר הבנייה באתרי הבנייה השונים כדי לאתר בשלבים מוקדמים בנייה ללא היתר או סטייה מתנאי ההיתר והתכניות שאושרו.
  • טיפול בנושא אישורי תחילת עבודה.
  • טיפול בנושא תעודות גמר וחלף טופס 4.
  • טיפול בשחרור ערבויות שניתנו להיתר בניה תוך בדיקת התאמת בין ההיתר שניתן לבין המצב בשטח לאחר יישום ההיתר.
  • בדיקת בקשות המוגשות לאישור הועדה אל מול המצב בשטח כסיוע לצוות הרישוי ולחברי הועדה בקבלת החלטות.
  • בדיקת דיווחים בנושא ‘פטור מהיתר’.

יש לכם שאלות נוספות? אנו כאן לשרותכם

פרטי קשר

שם

תפקידטלפוןדואר אלקטרוני
חגית טל אורמהנדסת הועדה073-2230666

hagit@sdan.org.il

רוית בוזגלומזכירה073-2230666

ravitb@sdan.org.il

צילה סוסוברמנהלת מחלקת רישוי ותכנון073-2230670

tsila@sdan.org.il

דניאל בן משהמפקח רישוי073-2230669

danielb@sdan.org.il