דבר ראש המועצה

ידידיי – תושבי מועצה אזורית שדות דן

המועצה האזורית שדות דן, בראשותי, הציבה לעצמה מספר משימות מרכזיות. אחת המשימות הנה חידוש ושדרוג של כלל מערכות המחשוב ההנדסיות של הועדה המקומית לתכנון ובניה “שדות דן”. לצורך כך הושקעו מאמצים רבים בשדרוג מערכות ההנדסיות של הועדה המקומית לתכנון ובניה “שדות דן” המערכות ההנדסיות יהיו חדשניות ונגישות לקהל הרחב ולאדריכלים, תוך מתן מירב המידע ההנדסי הנדרש לצורך הגשת בקשות להיתר בניה, תב”ע, תעודות גמר וכו’.

בתקופה הקרובה יתכנו תקלות במערכות, איתכם הסליחה.
בברכה ראש המועצה,
דוד יפרח

תמונת ראש המועצה