תשריט חלוקה

תוכנית זו היא הקטנה ביותר מבין התוכניות שצוינו עד כה, היא עוסקת בחלוקת מגרשים אחד או יותר. רשאי כל תושב להגיש תשריט חלוקה בתנאי שהמגרש שלשמו הוגשה הבקשה עומד בדרישות הבאות:

    • תשריט חלוקה יכול להיות מוגש על קרקע שחלה עליה תכנית שאושרה ושאינה כוללת חלוקת קרקע.
    • המגרש שייך למגיש הבקשה עפ”י חוזה מינהל
    • גודל המגרש מאפשר הקמתן של יחידות דיור נוספות, או יח’ צימרים וכו’
    • יעוד השטח נשאר ללא שינוי כל שהוא (לדוג’ מגורים, מסחר)
    • אין כל שינוי בקווי בנין, גובה המבנים וכו’, וכל זאת על בסיס התוכנית המפורטת הקיימת באזור הספציפי ללא כל שינוי מהוראות התוכנית המופיעות בתקנון התוכנית