בדיקת התאמת הבניה להיתר שניתן ע”י האחראי לביקורת

 1. תקינות הממ”ד על פי תכנית שאושרה וחתומה ע”י הג”א:
  • חלון הדף- לפי תקנות הג”א.
  • טיח ממ”ד תקני עפ”י הוראות הג”א (טיח רגיל אסור).
  • דלת תקנית עפ”י הוראות הג”א. (יש לוודא כי הגומייה מודבקת כראוי)
  • משקוף לדלת תקני + תווי תקן עפ”י הוראות הג”א.
  • משקוף לחלון תקני + תווי תקן עפ”י הוראות הג”א.
  • קיר מגן מבטון על פי הוראות הג”א במידה ונדרש.
  • שטח הממ”ד לפי הוראות הג”א.
  • יש לבטן משקוף הדלת + משקוף החלון.
  • נקודות חשמל + תקשורת עפ”י הוראות הג”א.
  • צבע פולט אור בפינות החדר , מסביב לפתחים , ועל חצי מצלחות האוורור.
  • מערכת סינון אוויר בהתאם לדרישות הג”א.
  • מחיצות למערכת סינון.
  • אבזור בהתאם לדרישות מסומנות בתכנית הג”א (שירותים כימיים, וילון , מיכל מים).
  • שלטי הכוונה המכוונים אל הממ”מ.
 2. פיתוח המגרש:
  • שביל גישה לבית.
  • גידור שטח המגרש.
  • אדמת גן.
  • בורות ביוב מכוסים.
 3. שלבי גמר הבית :דלתות + חלונות מורכבים.
  • מעקה פנימי + חיצוני במידה ונדרש בהתאם לתקן ישראלי 1142.
  • ריצוף הבית.
  • כלים סניטריים (אסלות + כיור).
  • נקודות חשמל + ארון חשמל.
  • מס’ בית ושם בחזית הבית.
  • קווי גובה הבית + גובה הפיתוח.
 4. בהתאם לדרישת כיבוי אש:
  • בכל דירת מגורים חדשה יותקן גלאי עשן עצמאי עם התראה קולית המכיל סוללת גיבוי ומחובר לרשת חשמל ללא רכזת, הגלאי יעמוד בתקן 1220 חלק 5 מאושר ע”י מעבדה מאושרת.
  • גלאי עשן עצמאי יותקן בכל קומה שבה יש חדר שינה באזור הכניסה לחדרים (פרוזדור).
  • בכל דירה יותקן מטפה אבקה 3 ק”ג במקום בולט לעין.
  • לכל שטחי הדירות יהיה כיסוי של גלגלון כיבוי אש בהתאם לת”י 2206. בקוטג’ים ובווילות ניתן להתקין את הגלגלון בחצר בתנאי שייתן כיסוי לכל שטח הבית ולכל הקומות.