הנחיות לפרסום הפקדה/אישור תכנית

מצ”ב:
נוסח פרסום להפקדה
נוסח להפקדה שלט
טופס הצהרה.

שים לב כי מדובר על שני נוסחים שונים ויש הנחיות לכל אחד בנפרד.

 1. לפרסם ב-2 עיתונים ארציים (נוסח להפקדה).
 2. לפרסם ב-1 מקומון המחולק באזור (נוסח להפקדה).
 3. לשלוח לשכנים הגובלים בדואר רשום או להחתימם ע”ג נוסח הפרסום (נוסח להפקדה).
 4. לתלות בחזית המגרש בגודל לפחות 75 X 75 בצבע (נוסח להפקדה שלט).
 5. לתלות בחזית המגרשים הגובלים (נוסח להפקדה שלט).
 6. לתלות בלוחות מודעות בישוב (נוסח להפקדה שלט).


לאחר ביצוע כל הנ”ל יש להעביר לבודקת התכניות בועדה במייל:

 1. את העיתונים בהם פורסמה ההודעה.(עמודים שלמים ע”מ שאוכל לראות את המודעה + שם העיתון + תאריך הפרסום).
 2. תמונות של כל המקומות בהם פורסמה במודעה (בחזית המגרש, אצל השכנים, בלוחות מודעות).
 3. רשימת שכנים מועד המושב.
 4. הוכחת שליחת ההודעה לשכנים הגובלים.
 5. הצהרות מלאות וחתומות המצורפת כאן.

את מסמכי הפרסום יש להגיש לועדה במייל כל סוג פרסום בקובץ נפרקד (3 עיתונים יחד, תמונות שלטים יחד, הצהרות יחד, רשימת שכנים והוכחת מסירה לשכנים יחד – סה”כ 4 קבצים בלבד).