נוהל הגשת תכנית לצורכי רישום (תצ”ר)

תצ”ר (תכנית לצרכי רישום) היא תכנית מדידה לחלוקת קרקע שכוללת בתוכה פעולת תכנון (איחוד, חלוקה או שניהם) וקובעת גבולות בצורה חד משמעית, התצ”ר מחליפה תשריט של תב”ע למסמך שניתן לרשום אותו בלשכת רישום המקרקעין והכל בהתאם לתוכניות התכנוניות שבתוקף אשר חלות על המקרקעין. את התוכנית מכין מודד מוסמך ולאחר בדיקתה היא נדרשת לאישור מפ”י-מרכז מיפוי ישראל