בקשה להעברה בטאבו – לרישום ראשוני

עליך לצרף לטופס את מסמכי החובה הבאים

לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
  • לאחר שליחת הבקשה ו/או הוצאת האישור לטאבו וטרם מסירתו ידרש תשלום אגרה בסך 208 ₪ (משתנה מעת לעת)
  • הבקשות מועברות לבדיקת שמאי לעניין חיוב היטל השבחה בנכס.
  • הבדיקה בועדה לוקחת כחודש ממועד הגשת הבקשה לועדה.