בקשה להיתר – רישוי מקוצר

מסלול זה מיועד לבקשות להיתרי בניה בהיקף קטן ובעלי השפעה מרחבית והנדסית נמוכה. בקשות אלו הן בסמכות רשות הרישוי.