תהליכי ושלבי תכנון-רישוי-בניה

תהליך רישוי הבניה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבניה ועד לסיום הבניה, התהליך מתבצע מול הועדה המקומית.

רוצים לבנות – מה עלינו לעשות

תהליך רישוי הבניה מורכב מ-5 אבני דרך מרכזיות

 1. התקשרות עם עורך בקשה, קונסטרוקטור ויועצים אחרים שיידרשו.
 2. קבלת מידע להיתר
 3. תכנון
 4. קבלת היתר בניה
 5. אישור תחילת עבודות, מהלך הביצוע ותעודת גמר

ראה הנחיות מנהל התכנון ל 5 צעדים לרישוי ובניה

שלבי תהליך הרישוי

1. שלב המידע

 • קליטת בקשה למידע
 • איסוף מידע תכנוני
 • הפצה לגורמים מוסרי מידע
 • עיבוד המידע וניתוחו
 • מסירת תיק המידע

2. שלב ההיתר

 • קבלת בקשה להיתר
 • ביצוע פירסום – במידה והבקשה כולל הקלות
 • בקרה מרחבית
 • החלטת רשות הרישוי/ועדת משנה
 • החלטת רשות הרישוי/ועדת משנה
 • בקרת תכן
 • סיכום הבדיקה ומתן היתר

משך זמן הטיפול בבקשות להיתר לפי הסוגים השונים:

סוגי בקשות לרישוי

3. שלב הביצוע

 • תחילת עבודות
 • בקרת ביצוע
 • תעודות גמר