בקשות הפטורות מהיתר

מסלול הפטור מיועד למבנים פשוטים מבחינה הנדסית, אשר עומדים בדרישות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014.

הרפורמה במערכת התכנון והבניה אשר נכנסה לתוקף ב 1 לאוגוסט 2014, מהווה שינוי חשוב ומשמעותי במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבניה, הרפורמה נועדה בראש ובראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם בירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.
כדי להקל ולקצר את הליכי הרישוי נקבעו פריטים הפטורים מהיתר שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה לדברים הבאים

  1. חוק תכנון ובניה.
  2. תכניות בנין עיר החלות במקרקעין.
  3. הנחיות מרחביות שיינתנו ע”י הוועדה המקומית.
  4. חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

דיווח על עבודות הפטורות מהיתר

הדיווח יבוצע באמצעות

  • טופס מקוון באתר מנהל התכנון
  • באמצעות דיווח דרך ‘הבית האינטראקטיבי’
  • באמצעות טופס דיווח על עבודות הפטורות מהיתר אותו יש לשלוח למייל ptor@sdan.org.il
    בעת מילוי טופס דיווח על עבודה שאינה דורשת היתר, יש לצרף תמונות המתארות את התוספת האמורה בהתאם להנחיות.
  • ככל שלא תימסר הודעה על פי התקנות תעשה אכיפה ע”פ חוק.
הבית האינטראקטיבי

מערכת מקוונת להגשת דיווח על עבודה הפטורה מהיתר - מנהל התכנון