הנחיות לביצוע הליכי פרסום הקלה/שימוש חורג

 1. יש לפרסם את ההודעה המצורפת ב:
  • כל עיתון ארצי נפוץ (ישראל היום/מעריב הבוקר/ידיעות אחרונות).
  • עיתון ארצי נפוץ.
  • מקומות הנפוצים בישוב (לדוג’ בכפר חב”ד ‘הידיעון’ וכד’)
 1. יש לתלות את נוסח הפרסום ב:
  • מקום בולט בחזית המגרש.
  • במזכירות הישוב.
  • בלוחות מודעות מרכזיים בישוב.
  • בלוחות מודעות ברחוב הנוגע בדבר.
 1. יש לשלוח את נוסח הפרסום בדואר רשום ו/או מסירה אישית ו/או חתימתם ע”ג התכנית ונסח הפרסום ל:
  • כל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין שלגביו הוגשה הבקשה.
  • לבעלי החלקות הגובלות.
  • לועד האגודה.
  • לועד המוניציפאלי.
 1. יש להשאיר את ההודעה תלויה 15 ימים.
 2. לאחר ביצוע הפרסום על עורך הבקשה להעלות את המסמכים המפורטים מטה בנוסף לכל הנדרש לפתיחת בקשה במערכת רישוי זמין (ב4 קבצים בלבד):
  • קטעי העיתונים בהם פורסמה הבקשה בציון שם העיתון ותאריך הפרסום (3 העיתונים בקובץ אחד).
  • צילומים של ההודעה התלויה בחזית המגרש או הבניין, בלוחות המודעות בישוב ובמזכירות הישוב (כל תמונות המודעות בקובץ אחד).
  • רשימת שכנים גובלים מועד המושב, כולל שם מלא וכתובת למשלוח דואר ואישור שליחת דואר רשום מרשות הדואר על משלוח ההודעות ל כל המחזיקים בקרקע או בבניין, לשכנים הגובלים, לועד האגודה ולועד מוניציפאלי (הוכחת מסירת הנוסח לכל אלו כולל רשימת שכנים מועד המושב בקובץ אחד).
  • הצהרה על תליית ההודעה, טופס הנחיות לביצוע הליכי הפרסום חתום וטופס פירוט ונימוקים להקלה מלא (3 מסמכים אלו בקובץ אחד).