לנוחיותכם מערכת GIS של הועדה המקומית

לנוחיותכם מערכת GIS של הועדה המקומית הכוללת מידע בנושאים רבים ביניהם:, גושים, חלקות, מידע תכנוני, יודעי קרקע, ועוד למערכת לחץ כאן