הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה לתכנון ובניה – שדות דן – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

מדיניות לפיצול דירות בכפר חב"ד

הסבר כללי לתיקון 117 לחוק התכנון והבניה

(הוראת שעה החל מ-07/08/2017 לתקופה של 5 שנים)

מטרות החוק:

ועדה מקומית רשאית לתת הקלה לתוספת דירות למגורים בדרך של פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת בהתאמה לנתונים הסטטוטוריים  הספציפיים העומדים בתנאי תיקון זה (פרסום זה נכון לגבי כפר חב"ד במגרשים המתאימים לתיקון זה).

הסבר כללי:

החוק לא חל על ישוב שלגביו נקבעה מגבלה על היקף יח"ד בתמ"א 35.

על כן, בשלב זה עד לקבלת חוות דעת משפטית בנדון הוחלט כי האפשרות לפיצול לפי תיקון 117 לא חלה על הנחלות.

כמו כן, מעבר ל20% המחוייבים לפי החוק על מנת לקבוע את מספר יח"ד האפשרי לפי החוק בהתייחס לכושר הנשיאה של התשתיות הציבוריות נדרש לקיים סקר לנושא זה.

על כן, בשלב הראשון הוחלט לאפשר מס' של 72 יח"ד המהווה המינימום המחוייב עפ"י החוק.

לאחר שתושלם הבדיקה לתשתיות הציבוריות יעודכן מסמך המדיניות.

 

למסמך רקע למדיניות לפיצול דירות לחץ כאן

למסמך מדיניות לפיצול דירות לפי תיקון 117 לחוק התכנון והבניה לחץ כאן

לנוסח הוראות החוק לחץ כאן

מדיניות לפיצול דירות בכפר חב"ד