הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה לתכנון ובניה – שדות דן – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

הרפורמה בחוק התכנון והבניה

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
הרפורמה במערכת התכנון והבנייה אשר נכנסה לתוקף ב 1 לאוגוסט 2014,  מהווה שינוי חשוב ומשמעותי במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבניה ובסמכויות של מוסדות התכנון ברמה המקומית, המחוזית והארצית. הרפורמה נועדה בראש ובראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם בירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור. כדי להקל ולקצר את הליכי הרישוי נקבעו פריטים הפטורים מהיתר שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי, לכן מעתה ניתן פטור מהיתר להקמתם. במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה - תקנות אלו חלות החל מ - 1 אוגוסט 2014.

השינויים המרכזיים בחוק הנם:

* הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות.
* הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון.
* פטור מהיתר ו/או תכנית.
* רישוי מקוון ומכוני בקרה.
מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא: אתר רישוי זמין

מידע נוסף ניתן למצוא בקישורים הבאים:

חוברת דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובניה - תיקון 101 לחוק התכנון והבניה
מסמך תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה לדברים הבאים:

1. חוק תכנון ובניה.
2. תכניות בנין עיר החלות במקרקעין.
3. הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הוועדה המקומית.
4. חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית.

קביעת מועדים לטיפול בהיתרי בנייה (כפוף להשלמת תנאים ע"י המבקש) כדלהלן:

1. לנושאים פטורים - 0 ימים.
2. רישוי מקוצר - מתן תשובה עד 45 יום (ועדת רישוי) - בהעדר החלטה - רישוי אוטומטי.
3. רישוי רגיל - מתן תשובה עד 90 ימים (ועדת משנה) - בהעדר החלטה - ניתן לערור.

הנחיות מרחביות

* בשל העובדה שחלק מהבנייה פטורה מהיתר, והצורך לאפשר מידע למבקשים לגבי החוק התב"ע והנחיות עירוניות ספציפיות בכל נושא, תאשר הוועדה המקומית הנחיות מרחביות, שיפורסמו באתר הוועדה המקומית ומשרד הפנים 30 יום טרם כניסת התקנות לתוקף, ויעודכנו מעת לעת לפי הצורך.
* הנחיות אלו מחייבות כמו תב"ע ומחליפות הליך מידע תכנוני לעניין פטור מהיתר.
* ההנחיות קובעות הוראות בנושאים מרחביים, עיצוב, חומרי גמר, חניות והנחיות נוספות החשובות לעיצוב ותכנון עירוני.

דיווח על עבודות הפטורות מהיתר

* הדיווח יבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים: לטופס המכוון או באמצעות טופס דיווח על עבודות הפטורות מהיתר
* בהתאם לחובת הדיווח, נא לשלוח את הטופס, חתום וסרוק, לכתובת המייל: ptor@emek-lod.org.il
* בעת מילוי טופס דיווח על עבודה שאינה דורשת היתר, יש לצרף תמונות המתארות את התוספת האמורה בהתאם להנחיות.
* ככל שלא תימסר הודעה על פי התקנות תעשה אכיפה ע"פ חוק.​

הרפורמה בחוק התכנון והבניה