הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה לתכנון ובניה – שדות דן – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

טפסים ונהלים

  
  
הנחיות מרחביות.pdfהנחיות מרחביות
רפורמה בתכנון ובניה.pdfרפורמה בתכנון ובניה
הסבר כללי לתכניות.pdfהסבר כללי לתכניות
הנחיות להגשת תבע.pdfהנחיות להגשת תבע
הנחיות לעריכת בקשה להיתר.pdfהנחיות לעריכת בקשה להיתר
כתב שיפוי כללי.pdfכתב שיפוי כללי
כתב שיפוי לגז.1000.pdfכתב שיפוי לגז.1000
דוח תקינות ממד.pdfדוח תקינות ממד
טופס בקשה לפטור מממד כללי.pdfטופס בקשה לפטור מממד כללי
דיווח על עבודה הפטורה מהיתר.pdfדיווח על עבודה הפטורה מהיתר
רישוי בנייה בחמישה צעדים - הנחיות מנהל התכנון.pdfרישוי בנייה בחמישה צעדים - הנחיות מנהל התכנון
נוהל שחרור ערבות.pdfנוהל שחרור ערבות
  
  
הנחיות למפת מדידה לצורך מידע.pdfהנחיות למפת מדידה לצורך מידע
  
  
בקשה להקלה ושימוש חורג.pdfבקשה להקלה ושימוש חורג
הנחיות לפרסום הקלה ושימוש חורג.pdfהנחיות לפרסום הקלה ושימוש חורג
הצהרה על תליית מודעות להקלה או שימוש חורג.pdfהצהרה על תליית מודעות להקלה או שימוש חורג
  
  
הודעה על הגשת בקשה לבית משותף לפי סעיף 36 ב.pdfהודעה על הגשת בקשה לבית משותף לפי סעיף 36 ב
  
  
התחייבות ליחד אחת.pdfהתחייבות ליחד אחת
התחייבות להריסה.pdfהתחייבות להריסה
הצהרה על כמות פסולת.pdfהצהרה על כמות פסולת
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdfטופס להגשת חישובים סטטיים
תצהיר יציבות מבנה קיים.pdfתצהיר יציבות מבנה קיים
תצהיר עורך הבקשה לנספח בטיחות אש.pdfתצהיר עורך הבקשה לנספח בטיחות אש
שאלון סביבתי.pdfשאלון סביבתי
  
  
חוברת הנחיות לקבלת אישור תחילת עבודות.pdfחוברת הנחיות לקבלת אישור תחילת עבודות
  
  
חוברת הנחיות לקבלת תעודת גמר.pdfחוברת הנחיות לקבלת תעודת גמר
הוראות נוספות לתעודת גמר למבנה תעשיה אחסנה ציבורי.pdfהוראות נוספות לתעודת גמר למבנה תעשיה אחסנה ציבורי


טפסים ונהלים